2006/Dec/19

จากจุดเริ่มต้น ๒๕๔๘

.

.

เสวนาสัญจร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการฯ

* นักเขียนร่วมสมัยให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาสัญจร

คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์-คุณสิริยากรพุกกะเวส -คุณพัณณิดา ภูมิวัฒน์

คุณวชิรา รุธิรกนก อดีตบรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร a day

คุณกิ่งฉัตร

คุณปราบดา หยุ่น

เวทีเสวนาหัวข้อ "วรรณกรรมเยาวชนและนิทานภาพสำหรับเด็ก"
ระพีพรรณ พัฒนเวช - วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์- ชีวัน วิสาสะ - คมสัน นันทจิต - ปรีดา อัครจันทโชติ - ภัทริดา ประสานทอง- วาสนา นิ่มนวล

เสวนา ข้น เข้ม ที่ให้สาระและความรู้ในหัวข้อ "สารคดี - เรื่องสั้น - กวีนิพนธ์"
ดำรงค์ บุตรดี - ปราบดา หยุ่น - นิกร เภรีกุล - โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์

.

.

บรรยากาศแห่งการแบ่งปันมุมมองความรู้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักอ่าน - นักเขียน และคนทำงานหนังสือ

"มากกว่ารางวัลคือโอกาส"

อีกหนึ่งกิจกรรมที่คนทำงานหนังสือได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้ง

จากทุกมิตรภาพและรอยยิ้มของผู้ร่วมกิจกรรม

และทุกๆความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ที่ร่วมแบ่งปันกัน

จะเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความรู้ ที่จะต่อยอดให้แวดวงการอ่านการเขียนของไทย

เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป


Work Shop << คลิกดูภาพ

ณ อมรินทร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค (ตลิ่งชัน) วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 48

Camp << คลิกดูภาพ

ณ บ้านสวนสาริกา นครนายก วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘


Comment

Comment:

Tweet


#103 by (87.120.185.31|148.251.92.48, 87.120.185.31) At 2014-07-15 16:21,
#102 by (87.120.185.31|148.251.92.48, 87.120.185.31) At 2014-07-15 16:21,
#101 by (87.120.185.31|148.251.92.48, 87.120.185.31) At 2014-07-15 16:20,
#100 by (89.209.18.23|89.209.18.23) At 2014-07-05 16:20,
#99 by (187.76.197.21|178.63.0.194, 187.76.197.21) At 2014-07-03 17:29,
#98 by (173.209.219.20|173.209.219.20) At 2014-07-01 17:52,
#97 by (173.209.219.20|173.209.219.20) At 2014-07-01 17:51,
#96 by (173.209.219.20|173.209.219.20) At 2014-07-01 17:50,
#95 by (200.66.26.8|148.251.91.38, 200.66.26.8) At 2014-06-26 20:10,
#94 by (42.62.176.170|42.62.176.170) At 2014-06-21 19:59,
#93 by (162.248.11.4|162.248.11.4) At 2014-06-20 16:35,
#92 by (171.100.59.30|178.63.0.194, 171.100.59.30) At 2014-06-18 18:09,