2006/Dec/19

จากจุดเริ่มต้น ๒๕๔๘

.

.

เสวนาสัญจร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนาสัญจร ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการฯ

* นักเขียนร่วมสมัยให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาสัญจร

คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์-คุณสิริยากรพุกกะเวส -คุณพัณณิดา ภูมิวัฒน์

คุณวชิรา รุธิรกนก อดีตบรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร a day

คุณกิ่งฉัตร

คุณปราบดา หยุ่น

เวทีเสวนาหัวข้อ "วรรณกรรมเยาวชนและนิทานภาพสำหรับเด็ก"
ระพีพรรณ พัฒนเวช - วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์- ชีวัน วิสาสะ - คมสัน นันทจิต - ปรีดา อัครจันทโชติ - ภัทริดา ประสานทอง- วาสนา นิ่มนวล

เสวนา ข้น เข้ม ที่ให้สาระและความรู้ในหัวข้อ "สารคดี - เรื่องสั้น - กวีนิพนธ์"
ดำรงค์ บุตรดี - ปราบดา หยุ่น - นิกร เภรีกุล - โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์

.

.

บรรยากาศแห่งการแบ่งปันมุมมองความรู้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักอ่าน - นักเขียน และคนทำงานหนังสือ

"มากกว่ารางวัลคือโอกาส"

อีกหนึ่งกิจกรรมที่คนทำงานหนังสือได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้ง

จากทุกมิตรภาพและรอยยิ้มของผู้ร่วมกิจกรรม

และทุกๆความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ที่ร่วมแบ่งปันกัน

จะเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความรู้ ที่จะต่อยอดให้แวดวงการอ่านการเขียนของไทย

เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป


Work Shop << คลิกดูภาพ

ณ อมรินทร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค (ตลิ่งชัน) วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 48

Camp << คลิกดูภาพ

ณ บ้านสวนสาริกา นครนายก วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘


Comment

Comment:

Tweet


#53 by (85.17.205.213|85.17.205.213) At 2014-05-10 07:24,
#52 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-05-05 13:33,
#50 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-05-02 06:48,
#49 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-29 21:25,
#48 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-28 22:50,
#47 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-26 22:08,
#46 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-24 08:22,